• งานระบบวิศวกรรมอาคาร

 • งานบริการของเรา

  1. บำรุงรักษา และซ่อมแซม ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบประปา และสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบบำบัดน้ำเสีย
  2. วางแผนงานบำรุงรักษาตามระยะเวลา
  3. การซ่อมบำรุงตามแนวโน้มสภาพเครื่องจักร เครื่องกล
  4. การตรวจเช็คความพร้อมใช้อุปกรณ์เครื่องจักรประจำวัน
  5. บริหารข้อมูล ประวัติอุปกรณ์เครื่องจักร ด้วย Software ระบบออนไลน์ QR Code
  6. ขั้นตอนปฏิบัติงาน จะอ้างอิงกับโรงงานผู้ผลิต หรือกฎหมายข้อบังคับในประเทศ และมาตรฐานสากลในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้อง
 • มาตรฐานอ้างอิงในการปฎิบัติงาน

  1. National Fire Protection Association
  2. Joint Commission International
  3. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย


Information

ปิดหน้าต่าง