• แก้ไขข้อมูล
 • ผู้เชี่ยวชาญงานบริหารเครื่องมือแพทย์ และระบบวิศวกรรมอาคารโรงพยาบาลมาตรฐานสากล

  บริหารเครื่องมือแพทย์มากกว่า 10,000 รายการ และบริหารระบบวิศวกรรมอาคารมากกว่า 15 อาคาร

  edit
  ปรับแต่งการแสดงผล
 • งานบริหารเครื่องมือแพทย์
  edit

  งานบริหารเครื่องมือแพทย์

  งานจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
  edit

  งานจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร

  ปรับแต่งการแสดงผล


Information

ปิดหน้าต่าง